Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-Laki

33.469  

Orang

Jumlah Perempuan

33.177  

Orang

Jumlah Total

66.646

Orang

Jumlah Kepala Keluarga

20.202        

KK

Kepadatan Penduduk

66.646

Jiwa/Km²